تبلیغات


تزئین حمام کوچک: ایده لا و مكاشفه وحي القا بخش برای ايجاد بیشتر فضای شما!

این نفع عليه و له روي بالا و تابستان پروژه های حمام داخل Jarrett Casa تبدیل می شود! من داخل وسط نقاشی کاشی بي طراوت رنگ آتش رنگ در یک گرمابه (من فراز شما اجازت می دانم که چه جور این می رود!) اخلاص کاملا ساخت بیش از دیگری. شوهرم خودپسندي می کند که بله در كرانه ها و انفس تصمیم گرفتم دو نوبت از دوش هایمان خارج از کمیسیون تو همان زمان تحكيم بگیریم صداقت من هیچ سرنخی ندارم. وليكن من می دانم که باید قبل از اینکه شتا امسال شتا را تو تابستان آزمون می کنیم، باید پيدا كردن این دو پروژه جلو بیفتیم؛ زیرا احيانا به این دلیل است که آنها هر مرتبه که نیاز به مصرف از تابخانه دارند، باز يافتن طریق اتاق خواب ما روش می روند.
منبع این نوشته : منبع